จดโดเมนเนม

ตรวจสอบมากกว่า 15 โดเมนเนม
การค้นหาโดเมนเนม ให้กรอกบรรทัดละโดเมนเนม แล้วคลิกเช็คถูกหน้านามสกุลที่ต้องการ
นามสกุลที่เป็นที่นิยมทั้งหมด:
เลือกทั้งหมด »      ดูเพิ่มเติม »

 
 • รับประกันราคาถูก
 • .biz
  $ 26.83
 • .info
  $ 30.65
 • .com
  $ 16.56
 • .org
  $ 20.87
 • .us
  $ 14.07
 • .name
  $ 13.91
 • ดูเพิ่มเติม »

 

1000s of new domains are coming soon

Pre-register now to get the domain of your choice

FREE Add-ons with every Domain Name!

Get over $100 worth of Free Services with every Domain you Register

 • Free Email Account
  Receive 2 personalized Email Addresses such as [email protected] with free fraud, spam and virus protection.
 • DNS Management
  Free lifetime DNS service which allows you to manage your DNS records on our globally distributed and highly redundant DNS infrastructure.
 • Free Mail Forwards
  Create free email forwards and automatically redirect your email to existing email accounts.
 • Bulk Tools
  Easy-to-use bulk tools to help you Register, Renew, Transfer and make other changes to several Domain Names in a single step.
 • Domain Forwarding
  Point your domain name to another website for free! Redirect users when they type your domain name into a browser (with/without domain masking & SEO)
 • Domain Theft Protection
  Protect your Domain from being transferred out accidentally or without your permission with our free Domain Theft Protection.
 • Easy to use Control Panel
  Use our intuitive Control Panel to manage your domain name, configure email accounts, renew your domain name and buy more services.